[Review] A Hand in the Darkness (Damien route) 

Một ngày chán chường nọ, tuôi tìm playthrough của game này và vớ được ngay bản chơi không có cmt hay lồng tiếng của người chơi, thế là xem.  (More …)